Årsmöte 2016

Donnum Ferrums årsmöte hålls kl. 18.00 den 15 mars 2016 i lokalerna i Gamlestan. På mötet kommer ärenden som framgår av föredragningslistan nedan att behandlas och protokollföras. Föreningens verksamhetsberättelse, årsredovisning med årsbokslut, revisorernas berättelser, verksamhetsplan med budget samt styrelsens förslag och inkomna motioner med styrelsens yttrande till dessa att läggas ut på föreningens hemsida senast [...]

By |2019-01-26T22:15:29+01:001 feb 2016|Nyheter|0 Comments