Årsmöte 10 mars 2020

Donnum Ferrums årsmöte kommer att hållas kl. 18.30 den 10 mars 2020 i Medborgarhuset i Gamlestaden. 

På mötet kommer ärenden som framgår av föredragningslistan att behandlas och protokollföras. 

Medlemmar som vill lämna motioner till årsmötet ska lämna dessa till styrelsen senast fyra veckor före årsmötet. Rösträtt har medlemmar som under 2020 fyller lägst 12 år och som blev medlem minst en månad före årsmötet. Medlemsavgift för 2020 ska ha betalats senast en månad före årsmötet. 

Närvarande medlemmar som är röstberättigade kan rösta. Medlem som vill delta men har förhinder kan rösta genom ombud. Ombudet måste då ha med sig en skriftlig undertecknad fullmakt. Varje ombud får företräda en medlem (förutom sig själv förutsatt att ombudet är röstberättigad medlem).

Motioner till styrelsen skickas till ordforande@dfe.se senast den 11 februari. 

Årsmöteshandlingarna kommer att finnas tillgängliga i caféet i klubbens lokaler i Gamlestaden en vecka innan årsmötet.

By |2020-03-02T19:52:42+01:0016 jan 2020|Okategoriserade|0 Comments