Dynamisk kurssida2018-08-26T20:33:41+00:00

Höstterminen 2015, del 2

Kursstart är torsdagen den 15/10 resp. söndagen den 18/10. Barnkurser är på 8 ggr à 1 timma. Ungdoms- och vuxenkurser är på 8 ggr à 1,5 timma.
 
Boka aktiviteter och artiklar

Vill du ha mer information om våra kurser klicka här.

Kursanmälan

Webbanmälan:

Anmälan till våra kurser kan enbart göras på vår hemsida, via länken i kursschemat ovan. E-postadress måste anges vid registreringen då besked om antagning och betalningsinformation skickas via e-post. För frågor om våra kurser m.m., kontakta oss på info@dfe.se.

Kursavgift:

Kurserna omfattar 8 kurstillfällen à 1,5h för vuxen och ungdomar. För barnkurser: 8 kurstillfällen à 1h. Pris: Vuxna – 400 kr, Barn- och ungdomskurs – 150 kr. Medlemsavgift – 100 kr per år. Kursavgiften betalas efter att antagningsbesked och betalningsinformation erhållits via e-post. Notera att betalning måste ske inom utsatt tid enligt information i mailet för att garantera plats på kursen.

Företag och organisationer

Vill ni ha en intern kurs på ert företag vid en kick-off, konferens eller liknande? Kontakta oss för mer information och priser.

Vill du tävla i dans?

Vänligen kontakta tävlingskommittén.

Varmt välkomna!