Extra årsmöte torsdagen den 3 december digitalt

Härmed kallas medlemmarna i dansföreningen Donnum Ferrum till extra årsmöte torsdagen den 3 december, 2020, kl 19.00.


Mötet kommer endast att behandla frågan ”Val av valberedning” då kandidater till detta val saknades vid ordinarie årsmöte 10 mars, 2020.

På grund av rådande omständigheter gällande Covid-19 kommer mötet att hållas digitalt. Mer information avseende det digitala mötet kommer senare.

Uppdatering: Länk för att ansluta till mötet har i kväll skickats ut till alla aktiva medlemmar. En guide för digitala möten finns här.

Föredragningslista Donnum Ferrum, Extra Årsmöte 3 december 2020.

Plats: Digitalt möte kl. 19:00

  1. Fastställande av röstlängd för mötet.
  2. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
  3. Fastställande av föredragningslista
  4. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
  5. Val av två protokolljusterare och två rösträknare 
  6. Val av:
    • Tre ledamöter i valberedningen för tiden fram till nästa årsmöte, av vilka en ska utses till ordförande.

By |2020-12-02T19:44:38+01:0022 nov 2020|Okategoriserade|0 Comments