Extra årsmöte

Härmed kallas medlemmarna i dansföreningen Donnum Ferrum till extra årsmöte den 7:e Maj 2020 klockan 18:30 i DFEs vanliga lokaler i Medborgarhuset.

På det extra årsmötet kommer endast val av valberedning behandlas.

På grund av den mycket osäkra situationen runt Covid-19 kan form för mötet, plats och tid komma att förändras då lagar, regler och rekommendationer ändras frekvent. DFE sätter alltid våra medlemmar och funktionärers säkerhet i första rummet. Eventuella förändringar kommer att kommuniceras på DFEs hemsida http://www.dfe.se.

Denna kallelse kommer inte anslås i lokalen då all verksamhet för närvarande är inställd och inga medlemmar rimligen befinner sig i dessa lokaler.

By |2020-03-25T10:27:12+01:0024 mar 2020|Okategoriserade|0 Comments