INSTÄLLT – Extra årsmöte

Härmed kallas medlemmarna i dansföreningen Donnum Ferrum till extra årsmöte den 7:e Maj 2020 klockan 18:30 i DFEs vanliga lokaler i Medborgarhuset.

På det extra årsmötet kommer endast val av valberedning behandlas.

På grund av den mycket osäkra situationen runt Covid-19 kan vi fortfarande inte hålla ett extra årsmöte på ett säkert sätt. DFE sätter alltid våra medlemmar och funktionärers säkerhet i första rummet. Vår ambition är att hålla extra årsmöte till i början av höstterminen. Detaljer om tid och plats kommer att kommuniceras på DFEs hemsida http://www.dfe.se.

By |2020-05-04T20:58:24+02:0024 mar 2020|Okategoriserade|0 Comments