Regler avrostningskurser

För dig som skall gå en av våra avrostningskurser i bugg kommer här lite information. Då dans är en aktivitet som gör att vi kommer väldigt nära varandra så försöker vi göra vårt bästa för att förhindra smittspridning även om de allmänna rekommendationerna har tagits bort för alla som är vaccinerade. Vi vill därför att du beaktar följande regler:

  • Är du sjuk, eller misstänker att du är sjuk, stanna hemma! Även din danspartner.
  • Om den ena personen i dansparet är sjuk/frånvarande får inte den andra personer delta i kursen eller vara med i salen.
  • Vi dansar endast med den person vi är anmälda med under hela kursen.
  • Var noga med hygienen, tvätta händerna innan och efter kurs och använd handsprit.
  • Håll avstånd till övriga deltagare, både före, under och efter kursen.
  • Inpassering sker genom huvudentrén.
  • Se till att du blir avprickad innan kursstart. Närvarolistorna används för eventuell smittspårning.
  • Utpassering sker genom nödutgång i kurslokal. Dröj ej kvar i lokalen efter kursslut då vi måste vädra innan nästa kurs.
  • Instruktör har rätt att – och kommer att- avvisa danspar där någon uppvisar symptom eller bryter mot anvisade regler.

Genom att vi hjälps åt att följa dessa regler kommer vi kunna dansa på ett säkert sätt och undvika att sprida smitta till våra danspartner, vänner och funktionärer! 

By |2021-10-09T15:09:15+02:009 okt 2021|Okategoriserade|0 Comments