Valberedningens förslag till ny styrelse i Donnum Ferrum inför årsmötet 2019

Anette MartingOrdförande(1 år)NyvalAnnika LarssonLedamot(2 år)OmvalGlenn BernhardssonLedamot(2 år)NyvalKent Olof MyhrLedamot(2 år)NyvalFredrik EllisLedamot(1 år)FyllnadsvalIda RanwegLedamot(1 år)FyllnadsvalMagnus BertilssonSuppleant 1:a(1 år)OmvalMia EliassonSuppleant 2:e(1 år)Nyval Lillemor Jensen BomanTävlingskommittén(1 år)OmvalCamilla GustafssonInstruktörskommittén(1 år)OmvalPeter MagnussonSponsor PR kommittén(1 år)OmvalGull-Britt SvenssonCafékommittén(1 år)Omval Ylva AhlqvistRevisor 1:a(1 år)OmvalPeder ThorenRevisor 2:a(1 år)OmvalErik LindbladRevisorssuppleant(1 år)Omval Valberedningen 2019-02-11Peter Wennerholm, Irén Ericsson, Caroline Krüger

By |2019-02-24T18:48:07+01:0012 feb 2019|Högersidan, Nyheter|0 Comments

Årsmöte 12 mars 2019

Donnum Ferrums årsmöte kommer att hållas kl. 18.00 den 12 mars 2019 i Medborgarhuset i Gamlestaden. På mötet kommer ärenden som framgår av föredragningslistan att behandlas och protokollföras. Medlemmar som vill lämna motioner till årsmötet ska lämna dessa till styrelsen senast fyra veckor före årsmötet. Rösträtt har medlemmar som under 2019 fyller lägst 12 år [...]

By |2019-03-04T22:17:18+01:0020 jan 2019|Högersidan, Nyheter|0 Comments

Årsmöte

På mötet kommer ärenden som framgår av föredragningslistan nedan att behandlas och protokollföras. Föreningens verksamhetsberättelse, årsredovisning med årsbokslut, revisorernas berättelser, verksamhetsplan med budget samt styrelsens förslag och inkomna motioner med styrelsens yttrande till dessa att läggas ut på föreningens hemsida senast en vecka innan årsmötet. Handlingarna kommer också att finnas tillgängliga i cafét i klubbens [...]

By |2019-01-29T16:11:13+01:0021 mar 2018|Kommentarer inaktiverade för Årsmöte

Årsmöte 2018 – Föredragningslista

Föredragningslista till årsmöte 21 mars 2018. 1. Fastställande av röstlängd för möte. 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3. Val av protokolljusterare och rösträknare. 4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt. 5. Fastställande av föredragningslista. 6. Styrelsens verksamhetsberättelse med årsredovisning/årsbokslut för det senaste verksamhets-/räkenskapsåret. 7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under [...]

By |2019-01-26T21:53:30+01:0017 feb 2018|Högersidan, Okategoriserade|0 Comments

Kallelse årsmöte 2018

Donnum Ferrums årsmöte hålls onsdagen den 21 mars 2018 kl 18.00 i Medborgarhuset i Gamlestan. På mötet kommer ärenden som framgår av föredragningslistan nedan att behandlas och protokollföras. Föreningens verksamhetsberättelse, årsredovisning med årsbokslut, revisorernas berättelser, verksamhetsplan med budget samt styrelsens förslag och inkomna motioner med styrelsens yttrande till dessa att läggas ut på föreningens hemsida [...]

By |2019-01-26T21:54:09+01:006 feb 2018|Högersidan, Nyheter|0 Comments

Årsmöte 2017

Donnum Ferrums årsmöte hålls kl. 18.00 den 14 mars 2017 i lokalerna i Gamlestan. På mötet kommer ärenden som framgår av föredragningslistan nedan att behandlas och protokollföras. Medlemmar som vill lämna motioner till årsmötet ska lämna dessa till styrelsen senast fyra veckor före årsmötet. Rösträtt har medlemmar som under 2017 fyller lägst 12 år och [...]

By |2019-01-26T22:02:15+01:0030 jan 2017|Högersidan, Nyheter|0 Comments

Årsmöte 2016

Den 15 Mars är årets årsmötet, du hittar mer information om årsmötet här http://dfe.se/arsmote-2016/.

By |2019-01-29T16:36:23+01:0015 mar 2016|Kommentarer inaktiverade för Årsmöte 2016