Handlingar inför årsmötet 2016

Styrelse Verksamhetsberättelse 2015 IK Verksamhetsberättelse 2015 TK Verksamhetsberättelse 2015 Sponsor-PR Verksamhetsberättelse 2015 Cafe Verksamhetsberättelse 2015 DFe Årsredovisning 2015 Revisionsberättelse 2015 Verksamhetsplan 2016 Budget 2016 DFE Motion 1 Motion 2 och 3 Motion 1 Styrelsensyttrande Motion 2 Styrelsensyttrande Motion 3 Styrelsensyttrande  

By |2019-01-26T22:13:21+01:008 mar 2016|Nyheter|0 Comments

Årsmöte 2016

Donnum Ferrums årsmöte hålls kl. 18.00 den 15 mars 2016 i lokalerna i Gamlestan. På mötet kommer ärenden som framgår av föredragningslistan nedan att behandlas och protokollföras. Föreningens verksamhetsberättelse, årsredovisning med årsbokslut, revisorernas berättelser, verksamhetsplan med budget samt styrelsens förslag och inkomna motioner med styrelsens yttrande till dessa att läggas ut på föreningens hemsida senast [...]

By |2019-01-26T22:15:29+01:001 feb 2016|Nyheter|0 Comments