Styrelsen2019-05-08T21:12:26+02:00

STYRELSEN

avatar

Anette Marting

Ordförande

Arbetsuppgifter:

GDPR
I-Takt
Hemsidan
Sociala medier
Utvärderingar
Kontaktperson(er) för Jubileumsgrupp & Festgruppen

avatar

Kent-Olof Myhr

Vice ordförande

Arbetsuppgifter:

Dans.se
Nycklar
Datorer/program
Fridans

avatar

Susanne Arpfjord

Kassör, ledamot

Arbetsuppgifter:

Inventarier
Kontaktperson(er) för Jubileumsgrupp & Festgruppen

avatar

Glenn Bernhardsson

Ledamot

Arbetsuppgifter:

Kontaktperson för Tävlingskommittén

avatar

Ida Ranweg

Ledamot

Arbetsuppgifter:

Kontaktperson(er) för Sponsor/PR kommittén
Kontaktperson(er) för Trivselgrupp
Lokaler

avatar

Fredrik Ellis

Ledamot

Arbetsuppgifter:

Kontaktperson för Instruktörskommittén

avatar

Annika Larsson

Ledamot

Arbetsuppgifter:

Helgkurser
Kursanmälningar/Kursstart

avatar

Magnus Bertilsson

Suppleant 1:a

Arbetsuppgifter:

Utbildning
Utvärderingar
Hemsidan
Sociala medier
Dans.se

avatar

Mia Eliasson

Suppleant 2:e

Arbetsuppgifter:

Kontaktperson(er) för Sponsor/PR kommittén
Kontaktperson för Cafékommittén
Kontaktperson(er) för Trivselgrupp