STYRELSEN

Robert Jonasson
Robert JonassonOrdförande, Ledamot
Arbetsuppgifter:
Kontakt mot instruktörskommittén
Susanne Arpfjord
Susanne ArpfjordKassör, ledamot
Arbetsuppgifter:
Kassör, medlemsregister, post, inventarier
Annika LarssonLedamot
Arbetsuppgifter:
Vice Ordförande, Medlemsregister, kursstart/kursanmälan, kansli, kontakt med cafékommittén och evenemangsgruppen
Jeanette Niklasson
Jeanette NiklassonLedamot
Arbetsuppgifter:
Bidrag, Kontakt mot festgruppen
Kam LeungLedamot
Arbetsuppgifter:
Medlemsbladet iTakt, kontakt mot sponsor/PR, Lokalansvarig
Anette MartingLedamot
Magnus Bertilsson
Magnus BertilssonLedamot
Arbetsuppgifter:
Hemsidan, datorer/program,
Fredrik JonassonSuppleant
Erik Koldemar
Erik KoldemarSuppleant
Arbetsuppgifter:
Kontakt mot Tävlingskommitten