Styrelsen2019-11-08T21:14:35+01:00

STYRELSEN

Anette Marting

Ordförande

Arbetsuppgifter:

GDPR
I-Takt
Hemsidan
Sociala medier
Utvärderingar
Kontaktperson(er) för Jubileumsgrupp & Festgruppen

Kent-Olof Myhr

Vice ordförande

Arbetsuppgifter:

Dans.se
Nycklar
Datorer/program
Fridans

Susanne Arpfjord

Kassör, Ledamot

Arbetsuppgifter:

Inventarier
Kontaktperson(er) för Jubileumsgrupp & Festgruppen

Glenn Bernhardsson

Sekreterare, Ledamot

Arbetsuppgifter:

Kontaktperson för Tävlingskommittén

Annika Larsson

Ledamot

Arbetsuppgifter:

Helgkurser
Kursanmälningar/Kursstart

Fredrik Ellis

Bidragsansvarig, Ledamot

Arbetsuppgifter:

Kontaktperson för Instruktörskommittén

Magnus Bertilsson

Ledamot

Arbetsuppgifter:

Utbildning
Utvärderingar
Hemsidan
Sociala medier
Dans.se

Vakant

Suppleant 1:a

Vakant

Suppleant 2:e