Kontakt2019-04-01T22:30:57+02:00

KONTAKTAdress:
Dansklubben Donnum Ferrum
Box 13055
402 51 GÖTEBORG

Besöksadress:
Dansklubben Donnum Ferrum
Gamlestadens Medborgarhus
Brahegatan 11
415 01 GÖTEBORG

E-postadresser:

OBS! Ej för kursanmälan!

Generell information
Kassör
Medlemsregister
Anmälningar – frågor kring kursanmälningar.
Instruktörskommittén – ansvarig för instruktörer.
Tävlingskommittén – ansvarig för tävlande.
Tidningen – frågor kring nyhetsbrevet.
Webmaster – frågor eller åsikter om hemsidan.
Valberedningen – vill du engagera dig i klubben.

Ordförande
Sekreterare
Sponsor&PR-kommittén – ansvarig för sponsring.
Ungdomsgruppen – ansvarig för ungdomsverksamheten.
Café – ansvarig för café verksamhet i klubben.
Festgruppen – ansvarig för fester i klubben.
Trivselgruppen – ansvarig för trivsel aktiviteter i klubben.
Utbildningsansvarig – ansvarig för utbildningar av engagerade i klubben.

Organisationsnr: 855101-2878

Bankgiro: 5041-7674

Uppgifter vid inbetalning:

– Förnamn
– Efternamn
– Adress
– Postadress
– E-post