Teams-Länk till Årsmöte

Använd följande länk för att ansluta till mötet: https://bit.ly/arsmote-2021

(Om ovanstående länk inte funkar, använd denna krångliga länk istället: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YWQ5NjBhMDUtNzRiZi00NmQyLTgzNzYtYWJjMjMwNDE4NjY3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22b62c6031-5e82-431d-88ae-9cd2d47c47ee%22%2c%22Oid%22%3a%22ae52bfd1-ae41-4e2c-8981-c928b68c15ab%22%7d)

By |2021-03-10T17:46:22+01:0010 mar 2021|Okategoriserade|0 Comments